Movant Göteborg

 Kunskapsfrågor VVS

Här fanns länken till kunskapsfrågor.

Det är 89 frågor och eleverna får max hålla på i 1 timme för att besvara dem. Endast ett svar per elev är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

Alla elever som får mer än 80 % rätt kan placeras i period 6 när de blir lärlingar.