Gävle Praktiska

Skolmästerskapet i VVS 2018

Här ligger länken till kunskapsprovet som ger er en bild över hur era ÅK3 elever ligger till kunskapsmässigt  https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=511885X111035103X86661

Provet består av 88 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Vi vill att frågorna besvaras under överinseende av lärare.  Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 18/19

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 18/19 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här:https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=501933X111032930X87456

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.