Fyrisskolan

Kunskapstest åk 2 2017

kunskapstest åk 2

Skolmästerskapet består av 58 frågor och tävlingstiden är 60 minuter. Endast ett svar per tävlande är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.

 

Elevenkät förstklassig skola 17/18

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 17/18 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X74765229X27909

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.