FUAB

Elevenkät förstklassig skola 2017

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola 2017 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: Elevenkät VVS FUAB 2017

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten. Vi skickar då en länk till återansökan.

 

Kunskapsfrågor VVS

Här är länken till kunskapsfrågorna:  Kunskapsfrågor FUAB 2017

VVS-Branschens Yrkesnämnd har tagit fram kunskapsfrågor för elever som går en vuxen- eller arbetsmarknadsutbildning inom VVS. Frågorna kollar vad eleverna har lärt sig under utbildningen och resultatet kan användas av skolorna för att se hur eleverna ligger till kunskapsmässigt.

Alla skolor som är Förstklassiga ska låta sina elever besvara frågorna. Vi rekommenderar att frågorna besvaras under den sista tredjedelen av utbildningen.  Alla elever som får mer än 80 % rätt slipper de inledande allmänna frågorna när de registreras som lärlingar i KUB.

Meddela Yrkesnämnden på 08-564 854 30 eller skola@vvsyn.se när ni har låtit en elevgrupp besvara kunskapsfrågorna så återkommer vi med resultat så att ni ser hur era elever ligger till i relation till andra.

Det är 89 frågor och det tar max en timme att besvara dem. Endast ett svar per elev är tillåtet och inga hjälpmedel får användas.