Framtidsgymnasiet Stockholm

Elevenkät förstklassig skola 18/19

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 18/19 ska eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=501933X124786745X40432 

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten. Därefter får skolan mail med länk till ansökan förstklassig LÅ18/19