Astar

Elevenkät förstklassig skola 2017

Inför ansökan om att bli Förstklassig skola 2017 ska eleverna besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera.

Enkäten hittar du här: https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=352333X90866757X64178

OBS! Skolan ska skicka ett mejl till skola@vvsyn.se när eleverna har besvarat enkäten.