Akademi Båstad

Elevenkät förstklassig skola 17/18

Första steget inför ansökan om att bli Förstklassig skola läsåret 17/18 är att låta eleverna i årskurs 3 besvara några frågor om vad de tycker om utbildningen, lokalerna, kursuppföljning med mera. Svaren är anonyma och frågorna tar max 30 minuter att besvara. Det bästa är om ni har möjlighet att låta eleverna svara på frågorna i klassrum under översyn av lärare.

Enkäten hittar du här:  https://www.netigate.se/a/s.aspx?s=351982X81849128X45163

När eleverna har svarat är vi tacksamma för om ni mailar skola@vvsyn.se så kan vi skicka utfallet samt ansökan till förstklassig.