Så mycket kan eleverna

Under två veckor har fler än 600 elever på 65 skolor deltagit i skolmästerskapen i VVS. Utifrån deras resultat på tävlingen har vi räknat fram  snittet på andelen rätt, det bildar det vi kallar för kompetensindex. I år är kompetensindex 77%, en ökning från föregående år.

Vi ser en skillnad mellan Förstklassiga skolor och övriga skolor, eleverna som går på Förstklassiga skolor har större andel rätt på skolmästerskapet.

Läs mer om kompetensindex här