Personuppgifter

VVSYN administrerar lärlingsutbildning och certifiering enligt Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. VVSYN arbetar också med kvalitetssäkring av gymnasie- och vuxenutbildning genom konceptet Förstklassig Skola. De personuppgifter som lagras för att utföra dessa uppdrag lämnas inte ut till myndigheter (annat än enligt lag) eller företag utanför VVSYN och används inte i annat syfte än vad som framgår ovan. Personer vars uppgifter lagras hos oss måste samtycka till att uppgifterna lagras.

Personer vars uppgifter finns registrerade har alltid rätt att erhålla utdrag om de uppgifter som finns registrerade och även att be om att uppgifterna korrigeras eller raderas. Detta sker skriftligen till kontakt@vvsyn.se