Läromedel

Läromedel skall ge grundläggande stöd för utbildning och kan ibland behöva kompletteras med annat utbildningsmateriel, t.ex information framtaget av grossister och fabrikanter eller lärarens eget sammansatta materiel.

Läromedel inom VVS

VVS och Fastighet 360 är ett undervisningskoncept som Liber i samarbete med VVSYN utvecklat för VVS- och fastighetsprogrammet. Konceptet tar ett helhetsgrepp på undervisningen och omfattar faktaböcker och digitala läromedel som tillsammans stödjer hela lärprocessen, från instudering och tillämpning till uppföljning och individualisering. Ämnen som styr- och reglersystem, systemteknik, värmeproduktion, ritteknik, regler och krav, verktyg, verkstadsarbete, säkerhets- och miljöfrågor beskrivs både teoretiskt och praktiskt. Det finns 6 stycken böcker: Systemkunskap, Sanitet, Entreprenadkunskap, Värme och Kyla 1&2 samt VVS Mät- och reglerkunskap. Inlämningsuppgifter och självrättande kunskapsfrågor finns endast online för samtliga böcker. För mer information besök Liber


Lundagrossisten har tagit fram utbildningskompendium för VVS som finns att ladda ned från deras hemsida.

Utbildningskompendium steg 1

Utbildningskompendium steg 2


Bokgym har tagit fram kurslitteratur för 6 kurser för VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning VVS. Böckerna finns endast som fysiska böcker. Kurslitteraturen vänder sig i första hand till elever på VVS-och Fastighetsprogrammet i den svenska gymnasieskolan. Böckerna detaljbehandlar alla centrala delarna i respektive kurs. I böckerna finns rikligt med kunskapskontroller och övningsuppgifter, och böckerna kan också användas i internutbildning för företag, eftergymnasiala utbildningar och av andra yrkesverksamma personer inom VVS-området.  Böcker finns framtagna för kurserna Entreprenadteknik, Sanitetsteknik 1&2, Värmeteknik 1&2 samt Värmelära. För mer information besök Bokgym

Läromedel inom industrirör

VVSYN har givitut boken Montageteknik som är ett läromedel inom industrirör. Boken kan du ladda ner som pdf-fil här. Filstorleken är 3,4 MB

Läromedel inom isolering och isometrisk ritteknik

Läromedel inom isolering säljs av Isoleringsfirmornas förening. För att beställa läromedel skickar du ett mejl till johan@isolering.org. 

Läromedel inom kyla

Läromedel inom kyla säljs av Svenska Kyltekniska Föreningen, www.kyltekniska.se

Inlästa läromedel

På ILT inläsningstjänsts hemsida finns läromedel inom VVS inlästa.  www.inlasningstjanst.se

Annat undervisningsmaterial

Filmer

Virtuell produktionsplanering – BIM för installatörer. Film skapad av SBUF.

Solenergi

Det finns flera böcker om solenergi och solvärme. Några av dem hittar du på www.drivkraft.nu.

Svets

Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (pdf)

Undvik olyckor – Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör (pdf)

Svetsa rätt – sajt från Svenska Miljöinstitutet

Arbetsmiljö vid svetsning seminarium svetsrök 2015-04-29