Läromedel

Läromedel skall ge grundläggande stöd för utbildning och kan ibland behöva kompletteras med annat utbildningsmateriel, t.ex information framtaget av grossister och fabrikanter eller lärarens eget sammansatta materiel.

Läromedel inom VVS

Liber har tagit fram läromedel för VVS- och fastighetsprogrammet – 5 böcker och under våren kommer en ersättning för gamla ”Styr Regler” boken. Böckerna finns både som fysiska böcker  eller som digitala läromedel. Inlämningsuppgifter och självrättande kunskapsfrågor finns endast online för samtliga böcker.

Liber SystemkunskapLiber SanitetLiber EntreprenadkunskapLiber Värme och Kyla 2Liber Värme och Kyla 1

 

Lundagrossisten har tagit fram utbildningskompendium för VVS som finns att ladda ned från deras hemsida.

Utbildningskompendium steg 1

Utbildningskompendium steg 2

 

Läromedel inom industrirör

Vi har gett ut boken Montageteknik som är ett läromedel inom industrirör. Boken kan du ladda ner som pdf-fil här. Filstorleken är 3,4 MB

Läromedel inom isolering och isometrisk ritteknik

Läromedel inom isolering säljs av Isoleringsfirmornas förening. För att beställa läromedel skickar du ett mejl till johan@isolering.org. 

Läromedel inom kyla

Läromedel inom kyla säljs av Svenska Kyltekniska Föreningen, www.kyltekniska.se

Inlästa läromedel

På ILT inläsningstjänsts hemsida finns läromedel inom VVS inlästa.  www.inlasningstjanst.se

Annat undervisningsmaterial

Filmer

Virtuell produktionsplanering – BIM för installatörer. Film skapad av SBUF.

Solenergi

Det finns flera böcker om solenergi och solvärme. Några av dem hittar du på www.drivkraft.nu.

Svets

Gör så här vid svetsning och lödning på tillfälliga arbetsplatser (pdf)

Undvik olyckor – Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör (pdf)

Svetsa rätt – sajt från Svenska Miljöinstitutet

Arbetsmiljö vid svetsning seminarium svetsrök 2015-04-29