Kunskapsprov förstklassiga skolor

Från och med läsår 18/19 ska VVS-elever på förstklassiga skolor genomföra två teoretiska prov  – förutom det praktiska provet som görs inom ramen för gymnasiearbetet.

Det första provet genomföras i årskurs 2 innan eleven går ut på APL. Provet är teoretiskt och består av 56 frågor indelade i fem grupper.

Det andra provet genomförs i  årskurs 3 i slutet av höstterminen och är även det teoretiskt. Provet består av 85 frågor indelade i fem grupper.

Båda proven görs via länk som finns upplagd på varje skolas ”sida”.  Länken kan mejlas till eleven eller läggas ut i skolans lärplattform.  Båda proven ska dock genomföras under översyn av lärare och inga hjälpmedel får användas. Eleven ombes registrera sitt namn och läraren får tillgång till resultatet per elev från VVSYN när alla elever har genomfört provet.

Resultatet blir ett bra underlag för skolan att se att eleverna är på rätt väg och vid behov genomföra riktade insatser.