Digital loggbok APL

VVS-Branschens Yrkesnämnd har för förstklassiga skolor tagit fram en digital loggbok för att underlätta samarbetet mellan elev, lärare och handledare när eleven är på arbetplatsförlagt lärande – APL. Verktyget är kostnadsfritt för våra förstklassiga skolor.

Här beskriver eleven de arbetsuppgifter som har utförts under veckan för att sedan bli bedömd av handledaren på företaget som även rapporterar elevens närvaro. Verktyget är helt transparent för både elever, handledare och lärare.
För att erhålla inloggningsuppgifter som lärare registrerar du dig först på den här sidan för att därefter maila skola@vvsyn.se för att bli ”aktiverad”

Observera att du måste jobba på en av VVSYN godkänd förstklassig skola för att få tillgång till verktyget.

Det är läraren som först skapar APL-perioden och sedan ”bjuder” in handledare på företaget och eleven efter att först ha skapat en APL-period i systemet. All kommunikation hanteras via mail och handledare och lärare kan lätt se vad som finns att bedöma/närvarorapportera under ”att göra”.