Frånvaro

När man har en anställning på ett företag är det tre sätt man kan vara frånvarande på

  1. Sjukdom
  2. Semester
  3. Tjänstledighet

Läs mer vad som gäller och hur man för under respektive flik