Branschprov

Om du är VVS-montör eller isoleringsmontör avslutas din utbildning med ett branschprov. Provet mäter dina teoretiska och praktiska kunskaper och lyfter fram din förmåga att planera ditt arbete och lösa problem. När du klarat branschprovet får du ett branschcertifikat som bevisar att du är branschcertifierad VVS-montör, VVS-isolerare eller isoleringsplåtslagare.

Branschprovet görs i slutet av din utbildningstid på företaget och består av tre delar- ett svetsprov som du skall ha gjort i skolan, ett teoriprov som görs i KUB och slutligen ett installationsprov som görs på en provplats och som tar två dagar. Det teoretiska provet testar kunskaperna i bland annat säkerhet, ritningsläsning och systemförståelse. Installationsprovet kan t.ex. bestå av att installera en värmepanna eller installationer i ett badrum. Svetsprovet görs med relevant gassvetsmetod och provtrycks.

Det finns två provplatser i landet och vanligast är att du gör provet på den ort som är närmst. Om du inte klarar provet kan du göra omprov på den eller de delar som inte blir godkända. VVS-Branschens Yrkesnämnd betalar för ett omprov.

För isolerare pågår branschprovet  i fyra dagar och består av två delar – ett teoretiskt test och ett praktiskt prov. Provplatsen finns i Sundsvall. Om du inte klarar provet kan du göra omprov på den eller de delar som inte blir godkända. VVS-Branschens Yrkesnämnd betalar för ett omprov.

Är du industrirörmontör gör du inget branschprov, istället intygar ditt företag att du har den kunskap som krävs och därefter får du branschcertifikat.

En förutsättning till att bli anmäld är att du har godkänt i de kurser som yrkesnämnden har fastställt som krav – här ser du vilka dessa är Kursjämförelse mellan olika utgångar på VVS- och fastighetsprogrammet.

Mer information om branschprov hittar du här