Branschprov

Om du är VVS-montör eller isoleringsmontör avslutas din utbildning med ett branschprov. Provet mäter dina teoretiska och praktiska kunskaper och lyfter fram din förmåga att planera ditt arbete och lösa problem. När du klarat branschprovet får du ett branschcertifikat som bevisar att du är branschcertifierad VVS-montör, VVS-isolerare eller isoleringsplåtslagare.

Branschprovet görs i slutet av din utbildningstid på företaget. Provet tar fyra dagar och består för VVS-montörer av tre delar, en teoretisk del på fyra timmar, en installationsdel som tar ca 20 timmar samt ett svetsprov som tar ungefär 4 timmar. Det skriftliga provet testar kunskaperna i bland annat säkerhet, ritningsläsning och systemförståelse. Installationsprovet kan t.ex. bestå av att installera en värmepanna eller installationer i ett badrum. Svetsprovet görs med relevant gassvetsmetod och provtrycks.

Det finns tre provplatser i landet och vanligast är att du gör provet på den ort som är närmst. Om du inte klarar provet kan du göra omprov på den eller de delar som inte blir godkända. VVS-Branschens Yrkesnämnd betalar för ett omprov.

För isolerare pågår branschprovet också i fyra dagar och består av två delar – ett teoretiskt test och ett praktiskt prov. Provplatsen finns i Sundsvall. Om du inte klarar provet kan du göra omprov på den eller de delar som inte blir godkända. VVS-Branschens Yrkesnämnd betalar för ett omprov.

Är du industrirörmontör gör du inget branschprov, istället intygar ditt företag att du har den kunskap som krävs och därefter får du branschcertifikat.

En förutsättning till att bli anmäld är att du har godkänt i de kurser som yrkesnämnden har fastställt som krav – här ser du vilka dessa är Kursjämförelse mellan olika utgångar på VVS- och fastighetsprogrammet.

Mer information om branschprov hittar du här