Företagshälsovård

Vad gör företagshälsovården?

Företagshälsovården arbetar för att förebygga att arbetsmiljörisker uppstår. Den arbetar också med arbetsanpassning och rehabilitering för dem som har blivit sjuka. Det är viktigt att företagshälsovården ges möjlighet att medverka vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet. Företagshälsovården bör också medverka vid planering av nya lokaler, anordningar och arbetsmetoder. När ni gör upphandlingar och inköp av maskiner, utrustning och produkter bör företagshälsovården vara med och göra riskanalyser.