Anställning

Senast en månad efter påbörjad  anställning skall skriftlig information från arbetsgivaren lämnas till arbetstagens där anställningens villkor skall framgå

Yrkesgrupper

Avtalet delar in typen av arbete i tre yrkesgrupper – den grupp man blir anställd som påverkar lönetabellen som används:

  • Yrkesarbetare
  • Anställd under utbildning
  • Övriga arbetare

Anställningsformer

Ditt anställningsavtal skall ange vilken anställningsform du har. Denna påverkar regler för avslut av anställningen

Tillsvidareanställning är huvudanställningsformen inom VVS-branschen. Uppsägning kan bli aktuell då det är arbetsbrist inom turordningsområden

Provanställning är en tidsbegränsad anställningsform som kan avtalas för högst 6 månader. Efter provtidens utgång övergår sådan anställning normalt till tillsvidareanställning om den inte har sagts upp.