Resultat och rekrytering förstklassiga

Vi skall nu tydligare börja följa både antagningsbetyg för de som antas till programmet och dels slutbetyget för de som går ut med yrkesexamen. Vi samlar in information bara för våra förstklassiga skolor och påbörjar så smått en kommunikation kring att vi tar med detta i vår bedömning av vilka som är förstklassiga. Anledningen är att vi vill bli tydligare och mer konkreta i våra krav på att våra förstklassiga skolor skall leverera elever som har en kunskaps- och inställningsnivå som motsvarar företagens förväntningar

Preliminär antagning HT17

 

I återansökan till LÅ17/18 har vi ställt frågan hur våra förstklassiga skolor jobbar med att locka elever till programmet. Svaren skall sammanställas och kommuniceras ut som en ”idébank” om det inkommer några sådana.

I höst kommer vi vara en del av ”Framtidståget” dels har vi köpt utrymme för att presentera programmet med en film på en minut – se den här och dels får vi möjlighet att på ett 20-tal orter presentera vårt program för ÅK9 elever. Tidplanen för detta håller på att tas fram och vi har bett att få vara med på de orter som visar lägst söktryck och där vi har förstklassiga skolor. Mer information kommer efter sommaren. Framtidståget arrangerar också seminarier runt om i landet dit man bjuder in SYV och lärare/skolledare för att bli informerad det lokala näringslivet. Har bett om att få tillgång till den planeringen så snart som möjligt så att vi kan informera om branschen på så många ställen som möjligt.