Resultat och rekrytering förstklassiga

Antagningsstatistik GY

För de allra flesta skolor finns nu antagningssiffror för 2015, 16 och 17. Det man kan se är hur många platser skolan erbjöd programmet, hur många som antogs och medelbetyget för de som antogs.

Den här information är ett bra verktyg för att förstå skolan förutsättningar och för att se variationen i de olika årskullarna. T.ex kan man tänka så här:

  • En skola som tar in elever med lågt medelbetyg där eleverna dessutom inte sökte programmet som första val har sannolikt ett tyngre arbete än den skola som tar in elever med ett högt medelbetyg som alla har sökt programmet som första val.
  • En skola som har många platser och inte fyller dem kommer sannolikt kanske få mindre resurser till utbildningen och kanske kommer fundera på om utbildningen skall erbjudas
  • En skola som hade fler förstahandssökande än platser är attraktiv – antalet utbildningsplatser skall inte vara fler än att företagen i närområdet kan ta emot APL-elever.

Siffrorna skall kompletteras med antal elever som går ut med yrkesexamen och medelbetyget för dessa.