Säker Vatten

Som lärare blir man behörig att utbilda sina elever genom att genomgå en utbildning Säker Vatteninstallation samt en kostnadsfri handledarutbildning. Därefter kan man beställa boken ”Branschregler Säker Vatten 2016” till sina elever, förslagsvis redan i ÅK1,  och använda denna som del av sin undervisning. Boken är kostnadsfri,.

När eleverna sedan går i ÅK3 och har gått igenom Säker Vatten utbildningen erhåller de en ”lärlingslegitimation” och kursmateriel i form av en pärm som de kan ta med sig.

Det enda som kostar skolan något är kursmaterialspärmen som eleverna får ta med sig. För denna betalar ett självkostnadspris på ca 200:-/elev. Sedan 2017 står VVSYN för denna kostnad för våra förstklassiga skolor.

  • Anmäl dig till utbildning genom att maila  info@sakervatten.se
  • Beställ boken ”Branschregler Säker Vatten” genom att maila info@sakervatten.se
  • När du har genomfört din utbildning beställer du kursmaterielpärm till eleverna  via inloggningssidor på www.sakervatten.se