Gratis materiel för undervisning

VVS-Branschens Yrkesnämnd har tre lektioner som kan användas i undervisningen om Vatten, Värme och Klimat, Miljö & Energi. Varje lektion innehåller ett filmklipp med ett tillhörande lärar- och elevmaterial.

www.gratisiskolan.se kan du som lärare ladda ned filmerna med tillhörande lärarmateriel.

Filmerna finns också att beställa på www.utbudet.se

utbudet                                                                         Gratisiskolan