Våga bryta normen

Fanny Dahlberg går tredje året på VVS- och fastighetsprogrammet på Teknikum i Växjö.

– Jag sökte VVS- och fastighetsprogrammet för att jag ville göra något praktiskt och jag ville skaffa mig en bred utbildning.

Fanny menar att utbildningen hon får på VF-programmet är fylld av variation. Hon berättar om stor bredd och omväxling i vad man får göra och lära.

– Det händer mycket hela tiden. Vi jobbar mycket praktiskt och det är en kul utbildning. Vill du utvecklas extra inom något t ex svets, finns det ofta möjligheter till det.

Vi frågar vidare Fanny om vad hon vill säga till de som menar att en praktisk utbildning begränsar framtida möjligheter!

– Utbildningen begränsar absolut inte! Jag läser in högskolebehörigheten och jag lär mig ett praktiskt yrke samtidigt! Jag kan också efter utbildningen och lärlingstiden, satsa på hantverket men jag kan också vidareutbilda mig till VVS-ingenjör, projektledare etc.

Nu går Fanny alltså sista året på utbildningen och hon ser fram emot att komma ut på sin avslutande APL, där hon vill lära sig allt hon bara har möjlighet till.

– För att göra sig själv anställningsbar och på så vis skaffa sig en lärlingsplats måste man förbereda sig så mycket man kan och ta vara på möjligheterna att lära sig inne på skolan. Man måste också vara både driven och drivande och ha en förmåga att anpassa sig till olika situationer och förutsättningar. Det gäller så klart också ute på arbetsplatsen.

Hon uppmanar årskurs 9-elever att våga bryta normen och söka den gymnasieutbildning som man är mest intresserad av oavsett hur t ex könsfördelning på program, inom yrke eller bransch, ser ut idag! Hon hoppas på att många söker VVS- och fastighetsprogrammet.

– VVS-montörer kommer alltid att behövas! Det är bra betalt, det är ett kreativt och kul yrke! Man har dessutom möjlighet att utvecklas och utbilda sig inom olika områden.

Text: Malin Arvidsson