Plugga vidare

Inom VVS-branschens finns många yrken och möjligheter för dig som vill plugga vidare, kanske vill du arbeta som projektledare, arbetsledare eller kalkylator?

För att du ska få allmän högskolebehörighet när du läser VF-programmet ska du läsa 200 poäng svenska och 100 poäng engelska extra under din gymnasietid. Skolan är skyldig att ge dig möjlighet att läsa in de kurserna. Du kan antingen kombinera din 200 individuella poäng med en utökad studieplan på 100 poäng eller läsa in alla 300 poäng som utökat studieprogram.

Andra yrken inom VVS-branschen

Det finns många spännande och viktiga jobb inom VVS-branschen och möjligheterna är stora för den som vill plugga vidare. Vissa av jobben kan du arbeta med direkt efter gymnasieskolan och andra jobb kräver vidareutbildning.

Säljare i VVS-butik och hos grossist
Vill du vara den som hjälper personer och företag som kanske ska bygga om badrum eller kök? Arbetar du i en VVS-butik eller hos grossist fungerar du som rådgivare och hjälper till att hitta den bästa lösningen för kunden oavsett om det är en privatperson eller byggare.

Teknisk säljare
En teknisk säljare arbetar för ett visst fabrikat. Du representerar företaget och ger råd, offererar och säljer många olika produkter som t.ex. värmepumpar, golvvärme, kylsystem eller rör och delar.

Arbetsledare
En arbetsledare arbetar ute på olika arbetsplatser och har direktkontakt med sina montörer. En arbetsledare leder och fördelar arbetsuppgifterna och ansvarar för bland annat materialbeställningar och ser till att egenkontroller sköts.

Projektledare
Projektledaren har det övergripande ansvaret för olika projekt och ansvarar för ekonomin, ser till att tidsplaneringen följs, tar fram riskanalyser och planer för kvalitéts- och miljöarbetet.

Energioptimerare
Ett viktigt arbete för miljön är energioptimerare som tar fram förslag på energibesparande åtgärder i fastigheter och hus. Som energioptimerare ser du till hur olika system fungerar idag, hur de kan förbättras och hur länge de nya system förväntas fungera.

Filialchef
En filialchef är den som har huvudansvaret för ett kontor eller organisation i ett visst område. Filialchefen ansvarar för budget, personal, resultat och kundkontakter.

Kalkylator
För att ta fram och beräkna hur mycket olika projekt som t.ex. ombyggnad av ett VVS-system kommer att kosta använder kalkylatorn specialanpassade program. En kalkylator måste också vara väl insatt i entreprenadjuridiken.

Egen företagare
Det finns stora möjligheter att driva eget företag i VVS-ranschen. Som egenföretagare säljer du in dina tjänster till kunder, lämnar offerter och utför arbetet.

Yrkeslärare
För dig som har erfarenhet av yrket och som vill lära upp nya kollegor passar läraryrket som hand i handsken. Du lär eleverna allt de behöver veta inför deras fortsatta yrkesbana.

VVS-ingenjör
Som VVS-ingenjör skapar du energieffektiva och väl fungerande inomhusmiljöer för människor att arbeta och bo i. Du konstruerar värme-, vatten- och kylsystem så de fungerar optimalt.

Vill du vet mer om yrken i branschen eller hur du kan plugga vidare kan du kontakta Installatörsföretagen eller kolla in deras sida framtidsflödet.se där det finns information om yrken och utbildning inom VVS-branschen. Utbildningar Yrkeshögskolan erbjuder här hittar du här.

Här kan du också ladda ner en pdf med kortfattad information om yrken inom VVS.