Vad vi kollar

För att veta att utbildningen håller en bra nivå tittar vi bland annat på:

  • Innehållet i utbildningen – Vi kollar att skolan följer de ämnes- och kursplaner som finns och att eleverna får utbildning i de kurser som är krav för att få göra branschprovet i slutet av lärlingstiden.
  • APL – Arbetsplatsförlagt lärande, praktik, är en viktig del av utbildning och den ska självklart vara riktad mot den utgång som eleven valt. En elev som går VVS-utbildningen ska inte ha APL på en restaurang eller liknande.
  • Lärarna och klasserna– För att utbildningen ska blir bra är det viktigt att lärarna vet vad de talar om. Förstklassiga skolor ska ha lärare som antingen har branschcertifikat eller lärarbehörighet, helst ska de ha båda.
  • Lokaler – Lokalerna ska passa för utbildningen. Svetsbås och arbetsbänkar ska finnas i tillräcklig utsträckning och alla lokaler ska uppfylla de krav som Skolverket och Arbetsmiljöverket har.
  • Verktyg och material – Verktygen som används ska vara moderna och finnas i tillräcklig utsträckning. Detsamma gäller materialet, det ska finnas tillräckligt med material och det ska vara varierat så eleverna får prova det material som de kommer att arbeta med på företagen.
  • Kunskapsnivå –  För att vi ska veta att skolan ger eleverna rätt kunskaper för att klara sig i arbetslivet genomför elever i årskurs 3 på våra förstklassiga skolor varje år Skolmästerskapet – teorifrågor via nätet. Resultatet ger oss och skolan en bild över den teoretiska kunskapsnivån och även underlag för eventuella områden som bör förbättras.
  • Vad tycker eleverna Vad skolan tycker att de erbjuder stämmer kanske inte alltid överens med vad eleverna tycker att de får. Därför frågar vi vad eleverna som har gått igenom utbildningen vad de tycker om sin utbildning. Får de tillräckligt med praktiska övningar? Får de hjälp av lärarna? Är de nöjda med utbildningen? Elevernas svar på enkäten jämförs med skolans ansökan för att se att de stämmer överens.