Så nöjda är eleverna

Varje år genomför elever i i årskurs 3 på VF-programmet med inriktning VVS en elevenkät som en del i kvalitetssäkringen av våra förstklassiga skolor.

Några av frågorna berör nöjdhet och framtidsplaner hos eleverna. Resultatet för 2017 ser ut så här:

  • 91 % av de elev som går på våra förstklassiga skolor är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning och sin skola.
  • 87 % av eleverna anger att de har som mål att bli branschcertifierade. Det visar att visar att de allra flesta eleverna som går utbildningen vill fortsätta inom det de utbildar sig till när de går vidare till arbetslivet.