Ändringar i branschprov VVS

Från och med januari måste både svetsprov och teoriprov vara godkända i KUB innan anmälan kan göras till installationsprovet – när alla tre provdelarna är godkända erhåller man sitt branschcertifikat.