Friskare

Som VVS:are kan du rädda liv.

Enligt WaterAid sak­nar idag 844 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten, och 60 pro­cent av jor­dens be­folkn­ing bor i om­rå­den där det råder vat­ten­brist. Värst drab­bas redan fat­tiga och ut­satta män­niskor och kön förstärker denna ojäm­likhet efter­som det i ma­joriteten av fallen är kvin­nor som ans­varar för famil­jens vat­ten­försör­jn­ing. En kvinna som varje dag häm­tar de rek­om­mender­ade 50 literna per per­son till en familj på fyra, från en vat­tenkälla 30 mi­nuter bort, spenderar två och en halv må­nad varje år på att hämta vat­ten.

Som VVS-montör kan du hjälpa samhällen att få tillgång till rent vatten t.ex. genom biståndsprojekt. Företag som tillhör Coomfort-kedjan är ett exempel på företag som arbetar aktivt med att hjälpa människor få rent vatten. –  Att min yrkeskunskap kan användas för att göra skillnad i de här barnens liv känns häftigt, säger Jakob Andersson, VVS-montör, Comfort-kedjan. Här kan du läsa om de projekt som de tillsammans med SOS Barnbyar genomfört i Etiopien och Togo.