Mål och utfall

Elevenkät

Varje år genomför elever i i årskurs 3 på VF-programmet med inriktning VVS en elevenkät som en del i kvalitetssäkringen av våra förstklassiga skolor.

Några av frågorna berör nöjdhet och framtidsplaner hos eleverna. Resultatet för 2017 ser ut så här:

  • 91 % av de elev som går på våra förstklassiga skolor är nöjda eller mycket nöjda med sin utbildning och sin skola. Vi vill att våra förstaklassiga skolor strävar efter att uppnå minst 90% elevnöjdhet.
  • 87 % av eleverna anger att de har som mål att bli branschcertifierade. Det visar att visar att de allra flesta eleverna som går utbildningen vill fortsätta inom det de utbildar sig till när de går vidare till arbetslivet.

Skolmästerskap/teoriprov

Ett av kraven för att vara förstklassig är att eleverna i ÅK3 genomför ett teoriprov – på vuxenutbildningarna vill vi att eleverna genomför samma prov i slutet av sin utbildning. Vi mäter det totala resultatet som ett kompetensindex och även resultatet för frågornas områden; allmänna, ritteknik, santitet och värme.

Vi vill att våra förstklassiga gymnasieskolor strävar mot att uppnå minst 80% i  kompetensindex.

Under skolmästerskapet 2017 genomförde 65 skolor ett webbaserat teoritest. Testet bestod av frågor inom kategorierna värme, sanitet, ritteknik och allmänna frågor.

Med hjälp av resultatet räknar vi ut ett ”kompetensindex” som visar kunskapssnittet för Förstklassiga gymnasieskolor. Kompetensindex ger skolorna möjlighet att jämföra resultatet från sin skola med rikssnittet. På så sätt går det att se om någon skola avviker mycket från snittet eller på någon särskild del av provet.

Årets kompetenssnitt är 75%. Vi ser en skillnad mellan Förstklassiga skolor och övriga skolor, eleverna som går på Förstklassiga skolor har större andel rätt på skolmästerskapet.

Andelen rätt per del ser ut så här:

 

Skola Antal deltagare Kompetensindex Allmänna Ritteknik Sanitet Säkerhet Värme
Totalt 550 75% 76% 73% 77% 75% 74%