Gymnasiearbete förstklassiga skolor

Med ett praktiskt prov inom ramen för gymnasiearbetet vill branschen kvalitetssäkra att kunskapsnivån hos de elever som går ut med yrkesexamen från Vf-programmet både uppfyller företagens förväntningar och examensmålet för utbildningen. Företag i hela landet har varit delaktiga i att ange sin förväntan på kunskapsnivå hos elever med yrkesexamen.

Fr o m LÅ18/19 skall gymnasiearbetet på våra förstklassiga gymnasieskolor göras enligt av VVSYN framtagen modell och avslutas av ett praktiskt prov som skall bedömas av lärare och representanter från företag. På sikt kommer ett av kraven för att vara Förstklassig vara att man genomför gymnasiearbetet, inledningsvis är det en stark önskan.

Provet ska genomföras i sin helhet under ÅK3 och består av tre delar – planering, genomförande och utvärdering.

För mer omfattande lärarinformation klicka här

Här kommer det finnas en länk till en sidan där elevpärm och information ligger i mappar för att kunna länka sidan direkt in i skolans egen lärplattform. Elevpärm kan även skrivas ut som pdf fil via nedan länk.

Här samlar vi de vanligaste frågorna och svaren

 

Dokument och länkar

Gymnasiearbetet VVS – lärarinformation pdf

Gymnasiearbetet VVS -utskriftsformat elevpärm pdf

Rapportering av inbokade provdatum till VVSYN

Underlag för bedömning av gymnasiearbetet

Rapportering av resultat till VVSYN

Normtidslistan för VVS

Det här tycker företagen

Skolverkets examensmål