Ansökan vuxen-/arbetsmarknadsutbildning

Vuxenutbildningarna blir godkända per kalenderår. För skolor som redan är förstklassiga är ansökningsperioden för återansökan 1 november – 31 mars. Nya skolor som inte är förstklassiga kan ansöka om att bli godkända löpande under året.

Då skolorna har löpande intag kan skolorna göra kunskapstestet (motsvarande skolmästerskapet) och elevenkäten kontinuerligt under året i slutet av elevernas utbildningstid. Det är viktigt att det finns enkäter och kunskapstest genomförda när återansökan ska behandlas.

Kontakta oss på 08-564 854 30 eller skola@vvsyn.se så ordar vi så att enkät och kunskapstest finns tillgängliga för er!

Översiktlig tidsplan

Tillvägagångssätt återansökan

 • Skolan genomför kunskapstest och elevenkät under året.
 • I november skickar Yrkesnämnden ut mejl med återansökan till läraren.
 • I samband med det sammanställer Yrkesnämnden kunskapstesterna och elevenkäterna som gjorts under året för att få fram skolans nöjdhetsindex och kompetensindex.
 • Skolan fyller i återansökan och skickar in begärda bilagor. Använd denna mall för bilagorna: Bilagor ansökan förstklassig
 • Yrkesnämnden sammanställer ansökan och skickar den vidare till regionens utbildningsansvariga som, vid behov, går igenom ansökan med skolan.
 • Regionens utbildningsansvariga lämnar en rekommendation om skolan ska bli förstklassig eller inte och VVS-Branschens Yrkesnämnd fattar det slutliga beslutet.
 • Besked lämnas till skolan så snart som möjligt.
  • Vid besked ”ej rekommenderad” erbjuds skolan samråd med yrkesnämndens representanter för att utveckla utbildningen.
  • Vid besked ”rekommenderad” får skolan diplom och loggor som de kan använda sig av i sin marknadsföring.
  • Förstklassiga skolor lyfts extra på Yrkesnämndens hemsida och erhåller materiel att använda vid marknadsföring.

Tillvägagångssätt ny ansökan

Är skolan inte förstklassig men vill bli ber vi er att kontakta oss på 08-564 854 30 eller skola@vvsyn.se så får vi era kontaktuppgifter och berättar hur ansökan går till.