Validering yrkeskompetens

Om du har arbetat som montör i branschen men på ett företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl, eller har lång yrkeserfarenhet från ett annat land, kan du ansöka om att få validera din yrkeskunskap. Kraven är beroende på vilket yrke du ansöker om. Information om kunskapskrav och hur det går till finns på respektive blankett.

Har du frågor eller är osäker på vilken blankett du ska använda kan du alltid kontakta oss på 08-564 854 30 eller mejla kontakt@vvsyn.se.

VVS

Validering VVS-montör – ansökan

Application for special validation of plumbing qualifications

Industrirör

Validering Industrirörmontör – ansökan

VVS-isolerare

Validering VVS-isolerare – ansökan

Isoleringsplåtslagare

Validering Isoleringsplåtslagare – ansökan

 

Självskattning

Som ett komplement kan du – om du känner att det kan underlätta för att få en bild över dina erfarenheter – bifoga en självskattning över din erfarenhet. Skriv ut och ringa in det du tycker stämmer för dig och bifoga det med ovan blankett.

Självskattning VVS

Självskattning Isolerare

Självskattning Industrirörmontör