Svetsprovsdelen av branschprovet VVS

INTYG Svetsprov för branschcertifikat (beskrivning,intyg och tryck- och täthetskontroll)

Bakgrund

Från och med 2017 är branschprovets tre delar att separerade – alla tre skall vara godkända innan man får sitt certifikat.

 1. Svetsdelen är förlagt till skolan – mer om detta nedan.
 2. Teoridelen utförs i KUB och utförs i slutet av lärlingstiden.
 3.  Installationsprovet utförs på provplats efter att svets- och teoriprov är godkända och tar ca 12 timmar.

Eftersom två delar av provet redan är klara behöver provdeltagaren bara tillbringa 2 dagar på provplatsen istället för som tidigare 4.

Svetsprov (se länk ovan)

 • Svetsprovet skall genomföras på skolan och det prov VVSYN har tagit fram skall ses som ett minimikrav. Om skolan redan har ett svetsprov som motsvarar eller är mer omfattande än VVSYN:s prov så räcker det med att skolan intygar elevens kompetens på ovan blankett.
 • Kravet på att vara godkänd i kurserna VVS-svets lödning och rör (100p) och VVS-gassvetsning rör (100p) kvarstår.
 • Provet skall ta max 4 timmar att genomföra och skolan skall intyga genomfört prov och ange om godkänt genom att skriva under intyget som sedan ges till eleven. Det spelar ingen roll i vilken årskurs provet görs. När eleven sedan får lärlingsplats skall intyget visas upp för handledaren som skall verifiera i KUB att lärlingen har genomfört ett godkänt svetsprov.
 • I de undantagsfall eleven inte lyckas få ett godkänt svetsprov i skolan övergår ansvaret till att genomföra provet till företaget under lärlingstiden.
 • För förstklassiga skolor blir det ett branschkrav att eleverna skall ha intyg på genomfört svetsprov när de går ut gymnasiet.

Detta gäller från och med den årskull som lämnar gymnasiet våren 2016.

 

Övergång

 • De elever som redan har gått ut gymnasiet och som kommer att göra branschprov fr o m 2017 kommer att behöva utföra provet under sin lärlingstid.
 • Ansvaret för att detta görs ligger på företaget som hämtar provet direkt från VVSYN:s hemsida – se länk ovan.
 • När provet är godkänt skriver företaget under och lämnar intyget till lärlingen samt verifierar att provet är godkänt i KUB.
 • I KUB kommer vi under våren att lägga till att företaget får verifiera godkänt svetsprov tillsammans med övriga betyg.

För frågor kontakta Heine på kansliet 08-564 854 32  kontakt@vvsyn.se