Ansökan branschprov

Har du lång yrkeserfarenhet från företag som inte är anslutna eller som är belägna i andra länder ansöker du om validering här.

Arbetar du i ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan du ansöka om att få göra branschprov. Du ska ha yrkeserfarenhet från arbete inom yrket och uppfylla de av branschen fastställda kunskapsmålen för att kunna ansöka om att få göra branschprov VVS och isolering.

För dig som är industrirörmontör finns två olika blanketter beroende på om du har ett utbildningsavtal eller inte, industrirörmontörer ansöker om att få branschcertifikat direkt då det inte finns något branschprov inom yrket. Likadant är det för Sprinklermontörer.

På respektive blankett finns information om hur  det går till och vilka kunskaper och erfarenheter som krävs. Det är företaget som ska intyga att du har de kunskaper och yrekserfarenheter som krävs.

Ansökan om att göra branschprov för anställda på företag anslutna till Teknikinstallationsavtalet VVS&Kyl

Ansökan branschprov VVS-montör

Ansökan branschprov Isoleringsplåtslagare

Ansökan branschprov VVS-isolerare

Ansökan om certifikat för industrirör- och sprinklermontörer

Ansökan certifikat Industrirörmontör med utbildningsavtal

Ansökan certifikat Industrirörmontör utan utbildningsavtal

Här ansöker du om certifikat för sprinklermontör