Ansökan branschprov

Arbetar du som i ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl kan du ansöka om att få branschcertifikat. Du ska ha yrkeserfarenhet från arbete inom yrket och uppfylla de av branschen fastställda kunskapsmålen för att kunna ansöka om att få göra branschprov.

VVS-montör

Isoleringsplåtslagare

VVS-isolerare

Industrirörmontör

  • kontakta oss för fastställande av prov för att få branschcertifikat

Sprinklermontör:

 

Har du lång yrkeserfarenhet från företag som inte är anslutna eller som är belägna i andra länder ansöker du om validering här.