Branschcertifikat

‘Ett branschcertifikat är ett bevis över att man har fått godkänt på branschprovet och att man därmed har de yrkeskunskaper som branschen har fastställt som krav.

De olika yrkena inom VVS-branschen har lite olika vägar till certifikatet, gemensamt för certifikaten är att de är individuella och har obegränsad giltighet.

Är du industrirörmontör ska företaget där du är lärling intyga dina kunskaper när lärlingstiden är slutförd.

Som VVS-montör och isoleringsmontör gör du ett branschprov för att få ett branschcertifikat.

Så får du branschcertifikat 

Det finns tre sätt att få ett branschcertifikat – alla tre kräver samma typ av branschprov:

  1. Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och gör ett branschprov i slutet av din lärlingsutbildning.
  2. Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket, och företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl. Du kan då ansöka om att få avlägga branschprov.
  3. Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket, antingen på  företag som inte är anslutna till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl eller från arbete i andra länder. Du kan då ansöka om validering av dina kunskaper.

Certifikat genom åren

Branschcertifikat, certifikat och utbildningsbevis – kärt barn har många namn.  Nedan visar vi de certifikat som har passerat genom åren.

Dagens branschcertifikat

branschcertifikat_plats

Utbildningsbevis som plastkort

utbildningsbevis_plast

 

Utbildningsbevis, inplastade med foto

utbildningsbevis_papper

Certifikat, pappersformat med foto

certifikat_papper