Branschcertifikat

Ett branschcertifikat är ett bevis över att man har uppnått kunskapsmålen och har de yrkeskunskaper både praktiskt och teoretiskt som branschen har fastställt som krav.

De olika yrkena inom VVS-branschen har lite olika vägar till certifikatet, gemensamt för certifikaten är att de är individuella och har obegränsad giltighet.

Tre vägar till branschcertifikat (VVS- och isoleringsmontörer)

Som VVS-montör och isoleringsmontör ska du har godkänt branschprov för att få ett branschcertifikat.

Det finns tre vägar till branschcertifikat:

  1. Lärling/anställd under utbildning: Du har ett utbildningsavtal med ett företag som är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och gör ett branschprov i slutet av din lärlingsutbildning.
  2. Yrkeserfarenhet från ett anslutet företag: Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket. Företaget där du arbetar är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl och ansöker då att du ska få göra branschprov. Länk till blanketterna: Ansökan branschprov
  3. Yrkeserfarenhet från ej anslutet företag eller annat land: Du har yrkeserfarenhet och uppnår kunskapsmålen för yrket, antingen på företag som inte är anslutet till Teknikinstallationsavtalet VVS & Kyl eller från arbete i andra länder. Du kan då ansöka om validering av dina kunskaper.

 Så får du branschcertifikat (Industrirörmontörer)

För industrirörmontörer utfärdas branschcertifikat efter slutförd utbildning eller genom ansökan från företag  – läs mer här

Certifikat genom åren

Branschcertifikat, certifikat och utbildningsbevis – kärt barn har många namn.  Nedan visar vi de certifikat som har passerat genom åren.

Dagens branschcertifikat

branschcertifikat_plats

Utbildningsbevis som plastkort

utbildningsbevis_plast

 

Utbildningsbevis, inplastade med foto

utbildningsbevis_papper

Certifikat, pappersformat med foto

certifikat_papper