Ambassadörsprogrammet

Läsåret 2018/2019 drar VVS-Branschens Yrkesnämnd igång med den första kullen elevambassadörer som dels ska lyfta VVS-branschen, dels ska lyfta sin skola och sin utbildning. Det är en stor rekryteringssatsning som vi gör och det är viktigt att vi alla; VVSYN, skolor, lärare och ambassadörer, hjälps åt för att det ska bli det allra bästa. Ambitionen är att den här kullen skall följas av flera och att intresset kommer vara stort från både skolor och elever att vara delaktiga.

De 12 första VVS-ambassadörerna deltog på en introduktionsdag den 11 september och är nu rustade för att tillsammans med lärare och annan personal på skolan delta i och initiera aktiviteter för att fotsätta locka unga till att söka Vf-programmet. Nomineringsinbjudan för nästa årskull kommer att skickas ut i april och det är vår förhoppning att samtliga förstklassiga gymnasieskolor på sikt deltar i programmet.

Installatörsbranschen – en framtidsbransch.

Politiker och beslutsfattare räknar med att cirka 650 000 bostäder kommer att behöva byggas för att kunna lösa bostadsbristen. Utöver det måste minst lika många lägenheter i miljonprogrammen underhållas och rustas upp genom omfattande renoveringar. Att folk har någonstans att bo är ryggraden i samhället. Om det inte finns bostäder får vi inga poliser, inga lärare, inga studenter och ingen integration.

El- och VVS-installatörer är med och löser en av Sveriges största utmaningar – att skapa fungerande, och samtidigt hållbara, bostäder och arbetsplatser. Om inte vi finns, finns inga sjukhus, skolor eller hus. Om inte vi finns kommer vi aldrig att nå hållbarhetsmålen.

Syftet med ambassadörsprogrammet

Syftet med ambassadörsprogrammet är att öka kunskapen om och intresset för Vf-programmet/VVS. Målet är att öka antalet unga som söker sig till programmen och de skolor som har fått utmärkelsen ”Förstklassig skola”.

Det absolut viktigaste i programmet är att ambassadörerna känner sig stolta och glada över att vara utvalda. De kommer att bli branschens ansikte utåt, inte bara för nuvarande och blivande elever, utan för branschen i stort för ambitionen är att ambassadörerna bildar ett nätverk av unga VVS:are när de kommer ut på företagen.   Under det kommande året är ambassadörerna våra hjältar. De som kan bidra med inspiration och information om vad det innebär att plugga till att bli en del av en samhällsbärande yrkeskår. De blir branschens nya influencers.

Aktiviteter

Under läsåret kommer ambassadörerna att delta i aktiviteter som tillsammans omfattar cirka 5 skoldagar. De kan vara de här sakerna

  • Introduktion den 11 september i Stockholm. OBLIGATORISKT!
  • Gymnasiemässan
  • Högstadiebesök
  • Öppna hus på er egen skola
  • Programråd
  • Skuggning av högstadieelever
  • Talesperson vid lokala aktiviteter kring yrkesutbildning
  • Att sköta ett Instagram- eller Facebook-konto under en period
  • Att genomföra framträdanden där ambassadörerna tillsammans i grupp lyfter vikten med rent vatten och tillgång till sanitet.

Det är viktigt att ni skolor tar till vara den här möjligheten som ni får med ambassadörsprogrammet – lyfter fram dem och hittar möjligheter. Presentera ambassadörsprogrammet och ambassadören för den/de på skolan som ansvarar för kommunikation och marknadsföring och låt ambassadören ta plats i skolans rekryteringsaktiviteter

Ni får möjligheten att marknadsföra er skola och er utbildning och samtidigt lyfta VVS- och fastighetsprogrammet och era elever. Det är viktigt att ni planerar in hur och när ni ska använda er ambassadörer och gör dem stolta!

VVSYN kommer erbjuda tips och idéer och jobbar även på att få till någon form av aktivitet kring världsvattendagen/world plumbing day i mars, återkommer om det. Vi kommer också ta fram profilkläder och en ”budskapsplattform” att använda i kommunikation om varför alla borde vilja bli VVS:are eller elektriker.