50 år med branschcertifikat!

I år är det 50-års jubileum för branschcertifikatet – ett bevis på yrkeskompetens och en kvalitetssäkring för branschen. Just nu är det högsäsong för tecknande av utbildningsavtal som ger elever som har gått ut gymnasiet möjlighet att slutföra sin utbildning som lärling.

Faktum är att 8 av 10 elever som går ut gymnasiet har som mål att ta branschcertifikat!

Genom att ta emot lärlingar säkrar företagen den framtida kompetensförsörjningen till branschen. Utbildningsavtalet mellan företag och anställd under utbildning tecknas i KUB och uppföljning sker direkt i systemet genom kunskapsfrågor, intygande av praktiska moment och kunskapsmål.